Αξιολόγηση συστήματος εικονικών ασθενών - URO School 2012


 

 


Υπάρχουν 27 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο
  Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο.
Κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει, πέραν των στοιχείων που πιθανώς δώσατε ως απάντηση σε κάποια ερώτηση.